User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Arbeidsverksted for å rullere Trøndelags handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping

Quality Airport Hotel Værnes

Hva er Trøndelags viktigste næringstiltak for innovasjon og verdiskaping i de to kommende årene?

Mandag 2. september inviterer vi til arbeidsverksted for å rullere Trøndelags handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping. Handlingsprogrammet skal konkretisere strategien, Et verdiskapende Trøndelag, med tiltak og skal gjelde for årene 2020-2021.

Hvem blir invitert
Vi inviterer interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner, klynger og industrimiljø, næringsforeninger, inkubatorer, næringshager, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og universiteter, kulturinstitusjoner, kommuner, regionråd, NHO, LO, KS og statlig forvaltning til å bidra med innspill.

En gylden mulighet til å være med å påvirke
Har dere tanker om hva som skal prioriteres, hvordan det best kan gjøres og hvilke tiltak som bør være i handlingsprogrammet, ønsker vi at du melder deg på og deltar på arbeidsverkstedet.

Arbeidsverkstedet holdes mandag 2. september 2019 på Quality Hotel på Stjørdal, oppmøte og registrering fra kl. 09.00.

 

  • Frist for påmelding er 15. august.

Lenke til påmelding og program: https://trondelag.pameldingssystem.no/arbeidsverksted-handlingsprogram-for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag