User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Samling klimabudsjett - Brekstad i Ørland kommune

Brekstad i Ørland kommune

Hva er et klimabudsjett og hvordan kan det brukes i kommunen?

Klimabudsjettet synliggjør hvordan kommunen planlegger å gjennomføre klimatiltak, og hvordan det kan forankres i kommunens budsjett. Vi viser til kommuneeksempler, og inviterer både interne og eksterne fagmiljø som kan hjelpe oss å finne egnede måter å jobbe med klimabudsjett på.

Samlingen er for økonomiavdeling; budsjettansvarlige i kommunen. Vi oppfordrer også kommunens klimakontakt og andre relevante fagfolk til å delta på arrangementet.

Samlingen vil i utgangspunktet gjennomføres på fem steder i fylket. Det er opp til hver enkelt kommune å møte opp der det passer best. Vi vil ha mulighet å kjøre samlingen flere steder hvis interessen er stor.