User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Alt inkludert? En møtearena for frivillighet, kulturliv og mangfoldsarbeid

Kimen kulturhus, Stjørdal

Hvordan skaper vi gode arenaer for inkludering? Hvordan gjenspeiler vi mangfoldet i befolkningen innenfor kulturliv og frivillige organisasjoner? Dette vil være temaer for den andre konferansen under tittelen «Alt inkludert?». Denne gangen vektlegger vi dialogen som arbeidsform.

Vi har invitert spennende innledere både fra regionen og landet for øvrig. Programmet skal gi rom og tid til utveksling av erfaringer og gode grep.

Slik som i fjor inviterer vi ansatte i folkebibliotek, lokale kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner, flyktningetjenester, voksenopplæringer og andre som jobber med inkludering.

Vi har satt opp følgende hovedtema så langt:

  • Hvordan skape lokale arenaer for dialog for en mer mangfoldig befolkning?
  • Hvordan kan dialogmetodikken utarbeidet av Nansens fredssenter bidra til forståelse?
  • Hvordan kan kulturinstitusjoner tilpasse sin formidling til et større mangfold av besøkende?
  • Hvordan kan personer med kort botid i Norge inkluderes i frivillige aktiviteter?

Endelig program vil foreligge rundt 15. oktober.

Pris: Kr. 400, - inkl. varm lunsj/kaffe/te/frukt m.m.

Påmeldingsfrist: 17. november.

Velkommen! Spre gjerne informasjon om arrangementet i ditt nettverk.

Arrangørgruppen (Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag)