Friluftsliv

Trøndelag fylkeskommune har det regionale hovedansvaret for å ivareta friluftslivsinteressene i Trøndelag. Gjennom veiledning og rådgivning, forvaltning av tilskuddsordninger og regional planlegging er målet at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet.

Spillemidler til friluftslivsanlegg

Her kan du søke om spillemidler til for eksempel turveier, løyper og stier

Statlige midler til friluftsliv

Her kan du søke midler til aktivitet, og til sikrede områder

Fylkeskommunale friluftslivsmidler

Her kan du søke om midler til mindre tilretteleggingstiltak innen friluftsliv

Utviklingstilskudd

Her kan du søke om støtte til regionale utviklingsprosjekter innenfor idrett og friluftsliv, bl.a. til å etablere friluftsråd

Ferdselsåreprosjektet

Her kan du søke om midler til arbeidet med sti- og løypeplaner

Dagsturhytta Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune inviterer kommunene i Trøndelag til å delta i prosjektet Dagsturhytta Trøndelag.