Bruinspeksjoner flere steder i Trøndelag

Flere bruer stenges 14. og 16. september som følge av inspeksjoner.

Disse bruene skal inspiseres fra 13. til 16. september:

Namsos

Mandag 13. september

Namsbrua

Arbeidet på Namsbrua starter klokken 10.30 og er ferdig ca. klokken 19.00. Gående og syklende vil kunne passere i arbeidsperioden. Trafikkvakter leder myke trafikantene forbi arbeidsområdet.

Tirsdag 14. september

Søre Vetterhusstraumbrua – Stenges!
Nordre Vetterhusstraumbrua – Stenges!

Arbeidet på Søre Vetterhusstraumbrua starter klokken 08.00. Deretter inspiseres Nordre Vetterhusstraumbrua. Arbeidet på denne brua er ferdig cirka klokken 18.00.
Søre Vetterhusstraumbrua og Nordre Vetterhusstraumbrua stenges hver for seg, og i inntil to timer av gangen. På denne måten blir det mulig å passere hver andre time.
Skolebuss, taxi og nødetater prioriteres og slippes forbi selv når bruene er stengt.

Namdalseid

Onsdag 15. september

Fossli
Sandvasselv
Øyungen

Arbeidet starter på Fossli klokken 0800, deretter følger Sandvasselv og Øyungen.
Alle de tre bruene holdes åpne under inspeksjonene. Det blir manuell trafikkdirogering på arbeidstedene.

Steinkjer

Torsdag 16. september

Brandsegg – Stenges!
Ogna – Stenges!
Midjo

Arbeidet starter ved Brandsegg bru klokken 0730. Deretter fortsetter inspeksjonene av Ogna og brua Midjo.
Bruene Brandsegg og Ogna stenges hver for seg, og i inntil to timer av gangen. På denne måten blir det mulig å passere hver andre time.
Skolebuss, taxi og nødetater prioriteres og slippes forbi selv når disse to bruene er stengt.
Midjobrua holdes åpen under arbeidet, og trafikken dirigeres manuelt forbi arbeidsstedet.

Kontakt:

Peter Skjerstad
Bruinspektør
74 17 99 39 481 34 515