Trøndelag Fylkeskommune

20 millioner kroner mindre til Trøndelag

Påtroppende fylkesrådmann i Trøndelag, Odd Inge Mjøen. (Foto: Bjørn Tore Ness)

Trøndelag fylkeskommune får rundt 20 millioner kroner mindre i statsbudsjettet enn forventet – blant annet på grunn av mindre vekst i frie inntekter.

– Vi har ikke fått gått gjennom alle detaljer ennå, men det gjøres noen justeringer vi kommer dårlig ut av. Vi må komme tilbake med detaljer senere, sier Odd Inge Mjøen, påtroppende fylkesrådmann i Trøndelag fylkeskommune.

Han er mer bekymret for at forslaget til statsbudsjett betyr store kutt i distriktspolitiske virkemidler på en del områder:

  • Regionale utviklingsmidler for Trøndelag reduseres med 24 prosent. Fra 133 millioner kroner i 2017 til 100 millioner kroner i 2018
  • De nasjonale bredbåndsmidlene halveres fra 138 til 69,7 millioner kroner. Trøndelag fikk om lag 30 millioner kroner av denne potten i 2017.

– Det gjør oss i alle fall ikke bedre i stand til å fylle rollen som samfunnsutvikler som regjeringen legger opp til i sin egen regionreform. Vi har reist mye rundt i Trøndelag den siste tida, og det mangler ikke på prosjekter som trenger drahjelp, sier Mjøen.

Han konstaterer også at regjeringen ikke har funnet penger verken til elektrifisering av Trønderbanen eller styrking av fylkesvegene.

– Samferdsel er for oss helt avgjørende når vi nå skal bygge sammen og utvikle Trøndelag videre, og også her har vi mange uløste oppgaver som jeg hadde håpet statsbudsjettet kunne bidra til å gi oss drahjelp på

– I tillegg er jeg overrasket over at det ikke er avsatt midler i budsjettet til at fylkeskommunene kan oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften. Når staten pålegger kommunesektoren nye krav har det vært vanlig at staten også bidrar med midler. Det gir de ikke på dette feltet i 2018. Det er imidlertid gledelig at det settes av 185 mill kr til MetroBuss i Trondheim gjennom Miljøpakken, sier Mjøen.