Elev-PC

Alle elever i videregående skole må ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du kan kjøpe en PC gjennom Trøndelag fylkeskommune med 3 års garanti, eller ta med egen PC.

Kjøpe elev-PC gjennom fylkeskommunen

Du kan kjøpe en PC gjennom Trøndelag fylkeskommune.

Ta med privat elev-PC

Du kan ta med deg en PC eller Mac som må oppfylle noen tekniske minstekrav.