Privatisteksamen

Sensur for skriftlig eksamen våren 2024

Karaktererne for skriftlig eksamen publiseres i Privatistportalen klokka 20:00 fredag 21.juni

Dokumentasjon

Her finner du informasjon om dokumentasjon.

Klage

Her kan du sende inn klage på privatisteksamen.

Oppmelding

Våreksamen: 15. januar-1. februar. Høsteksamen: 1.-15. september.

Hva vil du ta eksamen i?

Her finner du informasjon om fag og fagkoder.

Avmelding og fravær på eksamen

Her finner du informasjon om hvordan du melder deg av og hva du må gjøre om du ikke kan møte til eksamen.

Dato, tid og sted for eksamen

Her finner du informasjon om dato, tid og sted for eksamen som publiseres på Privatistportalen etter 25. mars for våreksamen og 25. oktober for høsteksamen.

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Her kan du søke om særskilt tilrettelegging av eksamen. Frist for søknad er 1. februar for våreksamen og 15. september for høstseksamen.

Norsk med kort botid i Norge

Her kan du søke om å ta eksamen i fagkodene tilhørende Norsk med kort botid i Norge. Alle som ønsker å ta eksamen i disse fagkodene må søke og legge med dokumentasjon.

Fritak fra vurdering med karakter i ett av de norske skriftspråka

Her kan du søke om fritak fra vurdering i sidemål.

Skriftlig eksamen

Her finner du informasjon om skriftlig eksamen. Utdanningsdirektoratet kan komme med endringer våren 2024. Derfor må du sjekke denne boksen fortløpende.

Muntlig eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen.

Muntlig-praktisk eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen.

Praktisk eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av praktisk eksamen.

Sensor

Informasjon til deg som er eller vil bli sensor ved privatisteksamen.

Eksamensvakt

Informasjon til deg som er eller vil bli eksamensvakt ved privatisteksamen.

Juks og konsekvenser av juks

Det er ditt ansvar og overholde reglene for eksamen!