Politiske møter og saksdokumenter

Her får du oversikt over politiske møter og tilhørende saksdokumenter.

Møteplan politiske møter

Oversikten viser fastsatte møter for 2023 og 2024. Det kan imidlertid komme flere møter i fylkesutvalget og i noen av hovedutvalgene. Det kan også forekomme endringer i møteplanen for de andre utvalgene. Hovedutvalgenes møter vil foregå på ulike steder i fylket. Fylkesutvalget avholder vanligvis sine møter i Trondheim og på Steinkjer, men i forbindelse med befaringer/besøk kan møtene legges til andre steder i fylket.

Møteplan Trøndelag fylkeskommune 2024

Saksdokumenter

Politiske møter og saksdokumenter i Trøndelag fylkeskommune

Møtedokumenter til saker i fylkeskommunens kontrollutvalg

Saker i fylkeskommunens kontrollutvalg

Oversikt møter og saksdokumenter kontrollutvalg

Saker før 2018

Ønsker du innsyn i politiske dokumenter fra før 2018? Send innsynskrav til postmottak@trondelagfylke.no

Last updated 2024.03.11