Skoleskyss

Skoleskyss grunnskole

Har du rett til fri skoleskyss i grunnskolen? Her vil du finne informasjon om skoleskyss.

Skoleskyss videregående skole

Har du rett til fri skoleskyss? Her finner du informasjon om skoleskyss i videregående skole.

Cissi Klein videregående skole

For skoleskyss til elever ved Cissi Klein, ta kontakt med skolen.

Kontaktinfo

Her vil du finne kontaktinformasjon til våre saksbehandlere i Trøndelag.

Regelverk

Det er opplæringslovens bestemmelser, forskrifter og rundskriv som regulerer retten til skoleskyss. Her finner du linker til informasjon.

Mål avstand

Mål avstand mellom hjem og skole og se om du kan ha rett på skoleskyss.

AtB

AtB planlegger og organiserer skoleskyssen for Trøndelag fylkeskommune.

Reisebevis - PocketID

Alle videregående elever vil ha tilgang til sitt reisebevis i PocketID. Her kan du finne informasjon: