Styrker distriktskommuner med bygdevekstavtaler

Fire personer sitter rundt et bord og signerer avtaler.
Signering av bygdevekstavtaler mellom kommunene Rindal og Holtålen, Trøndelag fylkeskommune og kommunaldepartementet. Fra venstre: ordfører Rindal kommune Mildrid Kattem Aune, kommunal- og distriktsminister Erling Sande, fylkesordfører Tomas Iver Hallem og varaordfører Holtålen kommune Liv Grete Heksem. Foto: Bodil Nilsen/Trøndelag fylkeskommune.

Trøndelag er først i landet med å inngå bygdevekstavtaler med staten. 3. juni inngikk kommunene Rindal og Holtålen, Trøndelag fylkeskommune og Kommunaldepartementet avtale.

Avtalen ble signert på Gammelgården i Haltdalen av Kommunal- og distriktsminister Erling Sande, fylkesordfører Tomas Iver Hallem, ordfører Rindal kommune Mildrid Kattem Aune og varaordfører Holtålen kommune Liv Grete Heksem. 

Gruppebilde på ei trapp foran et gammel gårdsbygg.
På trappa foran Gammelgården i Holtålen. Nederst fra venstre: Ordfører Rindal kommune Mildrid Kattem Aune og varaordfører Holtålen kommune Liv Grete Heksem. Bak fra venstre: Fylkesordfører Tomas Iver Hallem, stortingsrepresentant Heidi Greni og kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

– Distriktskommunene skal være gode steder å bo og leve, også i framtiden, sier fylkesordfører Tomas Iver Hallem.  

Distriktskommuner har utfordringer med blant annet bosetting og tilgang på arbeidskraft. De nye bygdevekstavtalene skal bidra til blant annet bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og fremtidsrettet næringsutvikling for de minst sentrale deler av Distrikts-Norge.

– Med bygdevekstavtalene får vi muligheten til å tenke nytt på tvers av forvaltningsnivåer og fagområder. Vi tror samarbeid mellom kommune, fylke og departement vil gjøre det lettere å nå målene vi har for utvikling i distriktene, sier Hallem.

To piloter i Trøndelag

I Trøndelag er det to piloter som har inngått avtale om bygdevekst:

  • Rindal og Holtålen kommune
  • Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Grong

Avtalene er 4-årige (2024-2027) med årlige handlingsplaner som gir grunnlag for statlig støtte til gjennomføring. Det er staten representert ved Kommunal- og distriktsdepartementet som koordinerer satsinga.

Distriktene som ressurs

Trøndelag fylkeskommune er part i bygdevekstavtalene for å kunne være tettere på de minste distriktskommunene som møter mange av samfunnsutfordringene først og hardest og bidra til gode tiltak som kan gi resultater, både lokalt og regionalt.

­­– Vi ønsker ei balansert utvikling i Trøndelag, og bosetting nær viktige naturressurser, sier Hallem.

Bygdevekstavtaler er et nytt distriktspolitisk virkemiddel som er forankret i regjeringens politiske plattform; Hurdalsplattformen, og i Meld. St. 27 (2022-2023) «Eit godt liv i heile Noreg – distriktspolitikk for framtida».

Bygdevekstavtalene er behandlet politisk i alle de seks kommunene i Trøndelag, i fylkesutvalget og i regjeringen.

Avtalen for kommunene i Indre Namdal ble signert i Namsskogan 30. april 2024.

I tillegg til to piloter i Trøndelag, er det også tre piloter i Finnmark.

Les mer om bygdevekstavtalene på våre hjemmesider.

Kontaktperson for media:

Fylkesordfører TomasIver Hallem. Tlf: 950 72 233

Mari Grut
Seniorrådgiver
74 17 51 97 482 55 336