Nytt nettverk samarbeider om grønt industriløft i Trøndelag

Lillian Strand, leder Grønt industriløft Trøndelag, sammen med seniorrådgiver Jacob B. Almlid i Steinkjer Næringsselskap smiler til kamera. I bakgrunn står andre deltakere. Foto: Ida Valsø
Lillian Strand leder Grønt industriløft Trøndelag. Her sammen med seniorrådgiver Jacob B. Almlid i Steinkjer Næringsselskap. Foto: Ida Valsø

– Dette er ikke bare en aftenbønn, dette skal vi få til.

Det sa Jacob. B. Almlid i Steinkjer Næringsselskap etter at han hadde presentert målene for Malm Industripark på ei samling for ledere for industrielle symbioser i Trøndelag.

– Der vann og land møtes finnes ikke avfall, bare overskuddsprodukter og nye verdikjeder, sa en engasjert Almlid.

Industrielle symbioser handler om samspill på tvers av verdikjeder, og at aktører som ligger i nærheten av hverandre samarbeider og utveksler råvarer. For eksempel kan en bedrifts avfall bli en ressurs for en annen.

På Malm Industripark driver de med blå-grønn industrisymbiose hvor slam og avfall fra fiskeoppdrett brukes til produksjon av biogass- og biogjødsel. For å nevne noe.

Nytt nettverk for utviklere av industrielle symbioser 

Det finnes mange andre gode eksempler på industrielle symbioser i Trøndelag. 13. juni var pådriverne for etablerte og planlagte næringsmiljø samla i Orkland for å lære, utveksle erfaringer og knytte nye kontakter.

– Målet er å lage en Trøndelagsportefølge, som viser hvordan vi skal nå de nasjonale målene med å kutte utslipp og gjennomføre grønn omstilling, sa Lillian Strand, prosjektleder for Grønt industriløft Trøndelag.

20 personer sitter rundt flere bord og snakker sammen. Næringsutviklere fra hele fylket var samla for å dele informasjon om pågående og planlagt aktivitet i sine områder. Foto: Ida Valsø.
Næringsutviklere fra hele fylket var samla for å dele informasjon om pågående og planlagt aktivitet i sine områder. Foto: Ida Valsø.

Trøndelag har store klimautslipp fra industrien. For å nå utslippsmålene, må industrien omstilles, og nye grønne verdikjeder må utvikles.

– Deltakerne her representerer miljøene rundt de store punktutslippene i Trøndelag. Industrien må selv omstille seg, men de trenger støtte fra kommunen, investorer, samarbeid med FoU-miljøer og politikere som jobber for rammevilkår som gjør det mulig, sa prosjektlederen.

Ingjerd Astad ser inn i kamera. I bakgrunnen står andre deltakere og snakker sammen. Hun er kommunedirektør i Hitra kommune, og opptatt av å se på muligheter, og ikke bare fokusere på det vi mangler. Foto: Ida Valsø.
Ingjerd Astad, kommunedirektør i Hitra kommune, var opptatt av å se på muligheter, og ikke bare fokusere på det vi mangler. Foto: Ida Valsø.

– Vi må jobbe sammen

Ingjerd Astad, kommunedirektør i Hitra kommune, deltok på samlinga på Orkanger. Hun fortalte om hvordan de jobber med omstilling og utvikling i Hitra kommune og gjennom foreninga Hitra Industripark og Kysthavn.

– På Hitra jobber vi med kampen om arbeidskrafta, og det er viktig at flere aktører snakker sammen. Vi må også ha en god kobling mellom kommune og næringsutviklere, sa Astad.

Helkroppsbilde av Frank Holmgaard, daglig leder i Orkland Næringspark og Haakon Skar, klyngeleder i Thamsklyngen utenfor Kuben på industriområdet Grønøra i Orkland. Foto: Ida Valsø.
Frank Holmgaard, daglig leder i Orkland Næringspark og Haakon Skar, klyngeleder i Thamsklyngen ønska velkommen til Kuben på industriområdet Grønøra i Orkland. Foto: Ida Valsø.

Initiativtakere

Frank Holmgård i Orkland Næringspark var en av initiativtakerne til samlinga. Han fortalte om arbeidet med Biopark Vormstad som er under utvikling. Haakon Skar viste eksempler på hvordan Thamsklyngen har jobba med å utvikle grønn sirkulær industri i flere år. Sammen med Orkland kommune og Grønt industriløft Trøndelag var de vertskap for samlinga.

Grønt industriløft Trøndelag

  • Et prosjekt med mål om å gi bedre gjennomførings- og omstillingsevne i og rundt industrien i Trøndelag.
  • Fokus både på etablert industri og nye grønne verdikjeder
  • Bistår i nettverksbygging for videreutvikling av samarbeid med industrielle symbioser
  • Samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge Trøndelag, Siva og Forskningsrådet. Finansiert av Trøndelag fylkeskommune.

Se mer informasjon om Grønt industriløft Trøndelag her.