Bekymret for rasisme og diskriminering i Trøndelag

Profilbilde av mobbeombud Hans Lieng.
– Det er grunn til bekymring, sier mobbeombud i Trøndelag, Hans Lieng om resultatene fra hans siste årsrapport.

Rasisme og diskriminering er en dominerende faktor i 13 prosent av sakene som er meldt inn til mobbeombudet siste skoleår. Det viser mobbeombudets årsrapport som ble lagt frem for fylkestinget 19. oktober.

Mobbeombudet mottar i snitt 2-3 henvendelser ukentlig om barn og unge som ikke har det bra. I omtrent hver åttende henvendelse, handler problemene om rasisme og diskriminering. Totalt har mobbeombudet mottatt 94 saker siste skoleår (2021-2022).  Flere undersøkelser bekrefter mobbeombudets opplevelse av at rasisme og diskriminering er et problem i skolene.

Ufrivillig fravær

Mobbeombudets største bekymring er barn og unge som ikke makter å møte på skolen fordi de engster seg for å være der. Stadig flere ser ut til å utvikle ufrivillig skolefravær. De fleste er barn med nevroutviklingsforstyrrelser.

–  Manglende mestring, mobbing og eksklusjon fra fellesskap har sin pris. Ta skolefravær på alvor, oppfordrer Lieng.

Om mobbeombudet

Hans Lieng er mobbeombud for alle barnehagebarn og elever i grunnskolene i Trøndelag. Ombudet veileder og gir råd i enkeltsaker, og går i dialog med skoler og barnehager i saker som er vanskelig å løse.

Les mer om resultatene i den vedlagte årsrapporten.

Mobbeombudet_Årsrapport_21_22.pdf


Kontaktinfo: