Landbrukets HMS-pris til Mære og Skjetlein

Utdeling, pris, scene
F.v Hans Edvard Torp, styreleder i Landkreditt, Anne Johanne Hatlinghus, rektor Mære landbruksskole, landbruksminister Geir Pollestad, Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Edward Georg Hagen, rektor Skjetlein videregående skole. Foto: Norges Bondelag.

Onsdag kveld mottok Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole Landbrukets HMS-pris. Prisen ble delt ut under årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer.

Det er Norges Bondelag og Landkreditt som deler ut den helt nye prisen.  Landbrukets HMS-pris skal hedre individer eller organisasjoner som aktivt har bidratt til å løfte standarden for sikkerhet og trivsel på gården. Prisen gis til bønder eller organisasjoner som har gjort skadeforebyggende tiltak med tanke på psykisk og/eller fysisk helse.

Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole har begge utmerket seg med sitt opplæringstilbud i HMS, og innføring av egen HMS-løype på Mære. 

– Bonden og bondens familie fortjener trygge omgivelser på gården, både som arbeidsplass og hjem. Vi må å redusere antall ulykker i landbruket, og HMS-arbeidet er sentralt og viktig. Derfor mener vi at de som er best på helse, - miljø og sikkerhet i landbruket fortjener en egen pris, sier Arthur Salte, styremedlem i Norges Bondelag.  

Videre i juryens begrunnelse står det at skolene er med på å løfte HMS som fagområde overfor morgendagens bønder, og også som en del av det nødvendige kunnskapsgrunnlaget til bonden.  

– Det gjøres mye bra HMS-arbeid rundt i norsk landbruk,  men vi må og kan alltid bli bedre. Derfor er det så viktig å løfte opp og vise frem de gode tiltakene – til inspirasjon for oss alle. Årets vinnere er gode eksempler som viser vei ved å heve standardene for helse, miljø og sikkerhet. Deres arbeid bidrar til at kommende generasjoner kan bygge videre på et solid HMS-fundament, sier styreleder Hans Edvard Torp i Landkreditt SA. 

Stolte prisvinnere 

Det var stolte rektorer som mottok prisen på vegne av Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole. 

- Å få denne prisen er virkelig stas! Det er veldig motiverende, for opplæring i HMS-arbeid er noe vi prioriterer høyt. En slik pris er verdifull for å markere hvor viktig systematisk arbeid med HMS er, forteller Anne Johanne Hatlingshus, rektor ved Mære landbruksskole.

Naturbruksskolene har et viktig oppdrag med opplæring i risikoforståelse, og å la elevene erfare betydningen av tydelige HMS-rutiner. 

- Noe av det viktigste vi lærer dem er å ivareta sin egen helse i et risikofylt yrke som landbruket dessverre er. Vi ønsker å lære dem gode rutiner og holdninger i forhold til sikkerhet, sier Hatlingshus.

- Næringa er preget av små enheter og det er ofte satt av lite tid og ressurser til HMS-opplæring i næringslivet. Vi må derfor legge et godt grunnlag for generasjonen som skal videreføre produksjonene i ei næring med høy skadefrekvens,  sier Edward Georg Hagen, rektor ved Skjetlein videregående skole.

Egne sikkerhetsdager og stort fokus på HMS

Ved Skjetlein videregående skole har de et stort fokus på god HMS-opplæring for elevene. De har grunnleggende opplæring i alt fra førstehjelp og samarbeid, til sikker håndtering av maskiner, dyr og annet farlig utstyr. Skolen har eget kvalifisert personell for å drive førstehjelpsopplæring, kurs innen varme arbeider og for å drive maskinopplæring. Risikovurderinger og sikker jobbanalyse er en sentral del av arbeidsmetodikken.

- Det er få digitale verktøy som er laget spesielt for HMS i landbruket. Skolen har utviklet et system for digital signering av gjennomført opplæring. Dette er viktig for å følge elevens progresjon og når elevene skal ut i næringa for å praktisere sine kunnskaper, forteller Hagen. 

Ved Mære landbruksskole har de i begynnelsen av vg1 en sikkerhetsdag med rollespill, hvor elevene får se konsekvensen av ulike typer arbeidsulykker. De gjennomfører sikkerhetsopplæring i bruk av alle typer maskiner og har elevverneombud i alle klasser.

- Det viktigste er nok likevel det daglige holdningsarbeidet som lærere og ansatte på gårdsbruket gjør. En risikoanalyse og valg av verneutstyr må være en helt naturlig del av jobben med å planlegge en arbeidsoppgave, sier Hatlinghus. 

Landbrukets HMS-pris ble delt ut under årsmøtet til Norges Bondelag, og prisvinnerne mottok 50.000 kroner.