Klimakonferansen 2024

Scandic Hell

Fra mål til handling – hvordan får vi opp tempoet i klimaarbeidet? Hvordan ivaretar vi både klima og natur?

Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune inviterer kommunene i Trøndelag til fagkonferanse om klima 3.-4. september på Scandic Hell.

Kommunene står overfor mange dilemmaer i egen samfunnsutvikling der klimaendringer og tap av natur er blant de store utfordringene. Hvordan skal kommunene klare å ivareta klima og natur i avveiingene med andre samfunnsinteresser, og hvordan kan kommunene jobbe systematisk med dette. Hvordan finne balansen mellom utvikling, behovet for klimaomstilling og ivaretakelse av natur?

Målet med konferansen er å belyse forventningene til kommunene i arbeidet med klimagassutslipp og klimatilpasning, synliggjøre naturens betydning i dette arbeidet og å presentere verktøy for å håndtere utfordringene. Hva betyr det når vi sier at kommunene skal jobbe systematisk med klimagassutslipp og klimatilpasning? Hvordan gå fra mål til handling?

Konferansen skal gi kommunene praktisk kunnskap og inspirasjon om hvordan de kan jobbe systematisk med klimagassutslipp og klimatilpasning, og naturens rolle i dette arbeidet. Det legges opp til erfaringsutveksling og diskusjon.¬

Målgruppen for samlingen er både administrasjonen i kommunene, fra saksbehandlere til kommunedirektør, og politikere.

Kontakt

Frida Ekström
Seniorrådgiver klima
74 17 94 22 924 35 733