Søker ideer for bedre trafikksikkerhet

Person med VR-briller. Bilde

Trøndelag fylkeskommune setter i gang tidenes største konkurranse innen trafikkopplæring.

De beste forslagene belønnes med inntil 150.000 kroner pluss inntil kr. 400.000 kroner i støtte til gjennomføring. Til sammen opp til 550.000 kroner. I tillegg er det pengepremier til de ti beste forslagene! 

Søknadsfrist er 14. november 2022!

Nyskapning og engasjement

Vi vil ha ideer som kan matche flere av de pedagogiske verktøyene som allerede finnes. Dette er eksempelvis sykkelopplæring i barneskolen. Din idé kan også være nyskapende, som å plassere en komplett bil i en trafikkopplærings-simulator .  
Vi vil nå deg som har inspirasjon og engasjement til å skape noe som kan bli like viktig som Kjør for livet-klubbene. 

Nå vil vi ha ideene som treffer ungdommene som går på videregående skole. De som går, sykler, kjører moped, tar bussen eller allerede har førerkortet.   
Vi vil ha dine ideer og forslag!

Har du en idé som kan sette varige spor og livslang læring eller ideer som kan berge liv i morgen? Da vil vi høre fra deg.

Hva er ditt forslag for å forbedre trafikkopplæring for denne aldersgruppen?  
Hvordan vil du nå frem til ungdommene?  
Skal tilbudet være det samme for by og land?  
Kan en bygge på noe de allerede har lært?  
Er det mulig å nå alle med samme tiltak, eller er det bedre å sette bestemte målgrupper?  
Digitalt eller analogt?    
Har du en ide som kan sette varige spor og livslang læring? 
Eller kanskje du sitter på én eller flere ideer som kan berge liv i morgen? 

Vi er åpne for alle ideer, men de store premiene går til de som kan gi en grundig forklaring av hvorfor de fortjener å tildeles 400.000 kroner, penger som skal brukes for å sette ideen ut i praksis.  

Kanskje kan dette bidra til at du skaper din egen arbeidsplass? 

Konkurranseregler/begrensninger 

 • Mål: Bedre trafikkopplæring som igjen gir økt trafikksikkerhet.  
 • Hvem: Du kan delta som enkeltperson, bedrift eller organisasjon  
 • Hvor: Ideen din retter seg mot elever ved videregående skoler i Trøndelag. Konkurransen har hele fylket som nedslagsfelt.
 • Krav:  Forslaget skal være tilpasset ungdom som går på videregående skole. Aldersgruppe i hovedsak mellom 16 til 18 år. Forslaget bør ikke være begrenset til enkelte skoler eller et spesifikt sted.  
 • Forslaget kan ikke inneholde fysiske tiltak på veg.
 • Forslaget kan ikke gå inn i den ordinære undervisningen, men må kunne gjennomføres i friminutt, fritimer, etter skoletid eller på fritiden. 
 • Forslaget skal inneholde en plan for gjennomføring av ideen. 
 • Frist:  Mandag 14. november 2022 (bruk skjema nederst på denne siden).  

Premiering  

 1. plass 150.000 kroner i premie og inntil 400.000 kroner - i støtte til gjennomføring av ideen.  

 1. plass 150.000 kroner i premie og inntil 400.000 kroner i støtte til gjennomføring av ideen.    

 1. plass 150.000 kroner i premie og inntil 400.000 kroner i støtte til gjennomføring av ideen.    

 1. og inntil 10. plass: 50.000 kroner i premie! 

Har du spørsmål eller problemer med å sende inn din søknad gjennom linken under?
Ta kontakt med:

 

Send inn søknaden din her!

Sist oppdatert 01.10.2022