Gratis skolesekk til alle 1.-klassinger

Trøndelag fylkeskommune gir ut gratis skolesekker til alle som begynner i 1.-klasse. I Trøndelag er det i underkant av 6000 elever som begynner på skolen til høsten.

 

Hensikten med å dele ut godt synlige skolesekker er å gjøre andre trafikanter oppmerksomme på at de yngste skolebarna er i trafikken, slik at det blir tryggere å gå til skolen. 

Om skolesekken

Sekkene har en godt synlig basisfarge, og er utstyrt med reflekser som er synlige fra alle sider, et viktig tiltak for trafikksikkerheten. En opplevd trygghet kan bidra til at flere velger å gå til skolen, som også bidrar til god folkehelse. For at sekkene skal bli brukt lengst mulig, økte vi sekkens volum fra 17 til 18 liter fra 2020. Fra 2021 innfører vi ny basisfarge, slik at neste års sekk vil ha fargen Teal (blågrønn farge). I tillegg endres sekkens mønster hvert år. Disse endringene bidrar til at hvert skoletrinn (fra 1.-3.trinn) har sin unike sekk. I tillegg leveres årets sekk med innebygd regntrekk. 

Det er trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune som gir ut skolesekk til alle 1.-klassinger. Alle skoler får sekkene i løpet av mai/juni og vil ha egne utdelinger av skolesekker til 1.-klassingene.  

Gjenbruk

Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag har som mål at skolesekken benyttes i minst 2 år og gjerne lenger. For miljøet er det også viktig at brukbare skolesekker ikke kastes, men kan gjenbrukes. Fylkeskommunen inngikk i 2020 en ordning hvor brukte skolesekker ble samlet inn og fikk et videre liv blant skoleelever i Kongo. Dette ble utført i samarbeid med foreningen Jabez verden, og vi vurderer en lignende ordning i 2021. 

Leder i trafikksikkerhetsutvalget, Karin Bjørkhaug.

Leder i fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Karin Bjørkhaug. 

Noe feil med sekken? 

Vi har dessverre fått noen tilbakemeldinger om at sømmen har løsnet i skulderfestet eller i snølåsens søm. Dette beklager vi, og hvis du oppdager feil med årets sekk ber vi deg ta kontakt med oss på postmottak@trondelagfylke.no eller på telefon 74174000

Sist oppdatert 19.11.2021