Slik former vi Trøndelag

Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad–Sprova–Malm

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva Prosjektet består til sammen av ca. 14,5 kilometer med ny veg, hvorav 8,5 kilometer ny fv. 17 fra Østvik til Sprova på sør- og vestsida av Hjellbotn, inkludert ny bru over Beitstadsundet, og 6 kilometer ny fv. 720 fra Strømnes til Malm sentrum.
Hvor Dyrstad–Sprova–Malm
Når Okt. 2016 - Vår 2020

Fv. 17 er hovedveg mellom Innherredskommunene og kommunene i Fosen og Namdalen. Prosjektet består til sammen av ca. 14,5 kilometer med ny veg, hvorav 8,5 kilometer ny fv. 17 fra Østvik til Sprova på sør- og vestsida av Hjellbotn, inkludert ny bru over Beitstadsundet, og 6 kilometer ny fv. 720 fra Strømnes til Malm sentrum. Prosjektet åpnet for trafikk 15. juni 2020.

SISTE NYTT I PROSJEKTET:

Se kart over de nye vegene.

Formålet med prosjektet

  • Økt trafikksikkerhet og framkommelighet
  • Ivareta miljøhensyn

Dagens standard

Dagens fv. 17 er svingete og holder ikke dagens standard. Fartsnivåene varierer mellom 40, 50, 60 og 70 km/t. Vegen går også gjennom tettstedet Vellamelen i Steinkjer. Den nye vegen får en moderne standard, bedre kurvatur og det blir fartsgrense på 80 km/t langs hele strekningen.

Dagens fv. 720 er svingete og har lav standard. Ny fv. 720 vil gi en betydelig kortere reisestrekning for reiser mellom Fosen og Steinkjer, inkludert tettstedene Malm og Follafoss.

Plangrunnlag

Kommunedelplanen for fv. 17 og fv. 720 Kvarving-Sprova-Malm er grunnlaget for utarbeidinga av reguleringsplanen. Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyrene i Steinkjer og Verran kommune i februar 2013. Reguleringsplanen ble vedtatt av Steinkjer og Verran kommune i mars 2015.

Kontaktperson

Teamleder Tone Melhus Romstad, tlf. 95040361, e-post: tonro@trondelagfylke.no.