Utbedrer ytterligere 3,5 kilometer på fv. 714

Trøndelag fylkeskommune og KN Entreprenør AS har inngått kontrakt om utbedring av 3,5 kilometer på fv. 714 i Orkland kommune.

Verdien på kontrakten er ca. 45 millioner kroner og gjelder utbedring av fire strekninger med en samlet lengde på i underkant av 3,5 kilometer. De fire strekningene ligger mellom Stokkhaugen og Våvatnet.

- KN Entreprenør AS begynner anleggsarbeidet nå i høst, og skal være ferdig med jobben i desember neste år, sier byggeleder Jostein Karlsen i Trøndelag fylkeskommune.

Beskrivelse av de fire strekningene

  • Vinterdalen. Lengde 1120 meter. Her er det planlagt utbedring av en krapp sving hvor det ofte er ulykker på vinterstid. Sprengt stein er tenkt brukt til utfylling/utbedring av noen svinger vestover, samt til ny adkomst for en bolig.
  • Hardmoen. Lengde 290 meter. Dette er et mindre inngrep som i hovedsak består i å gi vegen en riktig dosering. Her var det en dødsulykke i 2016.
  • Våvatnet sør. Lengde 530 meter. Utbedring av kurvatur og dosering.
  • Tynsetodden. Lengde 1500 meter. Her blir vegen rettet opp for å unngå svingene ved bomstasjonen. Bomstasjonen flyttes inn på ny trase.

Penger til overs

- Åstfjordkryssinga er snart ferdig bygd og blir litt rimeligere enn tidligere antatt. Med denne besparelsen, samt besparelser ved tidligere prosjekter på fv. 714, er det nå rom for å gjennomføre noen ekstra prosjekter, sier Karlsen.

Kartet viser de fire strekningene som skal utbedres. Foto: Trøndelag fylkeskommune.
Kartet viser de fire strekningene som skal utbedres. Foto: Trøndelag fylkeskommune.