Fjerner Fullsetbekken bru

Fullsetbekken bru på fylkesveg 6788 i Stjørdal kommune skal rives. Det fører til at vegen stenges fra 26.4 til 30.4.

På vegne av Trøndelag fylkeskommune skal Winsnes maskin og transport AS rive og fjerne Fullsetbekken bru på fv 6788.

Byttes ut med betongrør

Dagens bru har store betongskader på grunn av manglende fundamentering og skal derfor byttes ut med et betongrør. Betongrøret er 19,5 m langt og 2,4 meter i diameter. Bekken skal plastres ca. 40 meter oppstrøms av røret og det skal etableres et energidreperbasseng. Dette er en liten kulp som bidrar til å bremse hastigheten på vannet nedstrøms.

Stenges i fem dager

Arbeidet starter i uke 17, altså fra 26.april.
Vegen stenges fra mandag 26. april kl. 09.00 og vil være stengt til fredag 30. april kl. 18.00.
Etter 30. april vil vegen være kjørbar, men arbeidet vil fortsette frem til og med første uken av juni.

Kontaktinfo:

Byggherre: Trøndelag fylkeskommune v/ Heidi Eggen tlf: 92 43 70 95
Entreprenør: Winsnes maskin og transport AS v/ Knut Ola Bjerkseth tlf: 905 66 914