Nytt kjøremønster på fv. 17 ved Kvarvingmyra

Foto: Håvard Hustad
Foto: Håvard Hustad

Fra 8.februar blir det endring i kjøremønster på fv. 17 over Kvarvingmyra.

Trafikken flyttes til lokalvegen på nordsida av dagens fv. 17.  Årsaken til at trafikken flyttes over er at det skal utføres arbeid på fv. 17 over Kvarvingmyra.

I vestenden av Kvarvingmyra vil det bli innsnevring til ett kjørefelt, og trafikken vil her bli regulert med trafikklys. Her skal det bygges ny bekkekulvert under dagens fv. 17 og det er årsaken til lysreguleringen. Lysregulering vil pågå fram til midten av mars.

Det må påregnes noe redusert framkommelighet og vi ber trafikantene vise hensyn.

Arbeidet vil pågå i store deler av 2021. 

Tone Anita Melhus Romstad
Teamleder fv 17
74 17 91 21 950 40 361