Nytt fv. 17-prosjekt ut på anbud

Jåddåren, sett fra øst mot vest. Foto: Trøndelag fylkeskommune.
Jåddåren, sett fra øst mot vest. Foto: Trøndelag fylkeskommune.

Snaut fire kilometer ny fv. 17 fra Jåddåren til Østvik i Steinkjer kommune får byggestart i sommer.

Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune ga klarsignal for utlysning 24. mars, og prosjektet er nå sendt ut på anbud.

- Nå er vi glade for å være i gang, og regner med at entreprenørene kjenner sin besøkelsestid. Situasjonen med koronaviruset gjorde at den politiske behandlingen gikk raskt. At vi nå har fått lyst ut dette prosjektet er positivt både for samfunnet og anleggsbransjen. Vi tar sikte på å starte anleggsarbeidet i sommer. Prosjektet skal åpne for trafikk høsten 2022, sier teamleder Tone Melhus Romstad i Trøndelag fylkeskommune.

Dette skal bygges

Prosjektet omfatter bygging av i underkant av fire kilometer ny fv. 17 fra Jåddåren til Østvik. Denne strekningen er en videreføring østover på fv. 17 fra nyvegen fra Sprova til Østvik, som nå står ferdig.

Den nye vegen vil bli ni meter bred, få forsterket midtoppmerking og skiltet hastighet på 80 kilometer i timen.

Fra Øver-Kvarving til Østvik blir det ny lokalveg, og denne skal bygges på nordsiden av dagens fv. 17. Dagens veg gjennom Jåddåren vil knyttes til den nye lokalvegen. Det skal bygges et nytt kryss ved Myrvang, tilsvarende det som er bygd ved Østvik.

Mer trafikksikker veg

- Når anlegget er ferdig vil vi få en god og trafikksikker veg, i tillegg til at den gir bedre framkommelighet for trafikantene. For beboerne ved Jåddåren vil ny veg også gi bedre bomiljø og bedret trafikksikkerhet. For nærmiljøet er også sammenhengende lokalveg fra Jåddåren til Østvik et godt tiltak, sier Melhus Romstad.

Tilbudskonferanse denne uka

Trøndelag fylkeskommune avholder en digital tilbudskonferanse torsdag 2. april.

- Vi håper på stor interesse blant entreprenørene for dette prosjektet. På grunn av sitasjonen med koronaviruset har vi gitt entreprenørene ekstra tid til å levere tilbud. Tilbudsfrist har vi satt til 20. mai, sier Melhus Romstad.

Entreprisekostnaden er beregnet å bli ca. 130-150 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift.

- Innsparinger i hovedprosjektet mellom Sprova og Østvik har gjort det mulig for oss å få bygd ut denne strekningen nå, sier Melhus Romstad.

Ny vegtrase for fv. 17 fra Jåddåren til Østvik. Foto: Trøndelag fylkeskommune.
Ny vegtrase for fv. 17 fra Jåddåren til Østvik. Foto: Trøndelag fylkeskommune.