Skal bygge nye bruer

Det er inngått kontrakt på bygging av Viken bru og Fullsetbekken bru i Malvik og Stjørdal kommune

I uke 11 inngikk Trøndelag fylkeskommune kontrakt med Winsnes maskin og transport AS om bygging av Viken bru og Fullsetbekken bru.

Ny kulvert

Dagens Viken bru består av stålrør under fv. 6712 (tidligere fv. 963). Denne skal byttes ut med ny prefabrikkert kulvert. Eksisterende konstruksjoner som skal rives består av inn- og utløpskonstruksjoner av betong, stålrør (Svalbardrør) og betongbru med landkar og vinger av naturstein.

Den nye kulverten er en prefabrikkert kulvert med en lengde på ca. 12 meter og har en lysåpning på 3,5 meter.

Betongrør på 19,5 meter

Fullsetbekken bru fv. 6788 har store betongskader på grunn av manglende fundamentering og skal byttes ut med betongrør. Eksisterende konstruksjoner som skal rives består betongbru med landkar og vinger av naturstein og vegrekkverk. Diameter for betongrøret er 2,4 meter (innvendig mål) og lengde er på 19,5 meter. Det skal også plastres i bekkeløpet cirka 40 meter oppstrøms av røret, og etableres et energidreperbasseng nedstrøms av betongrøret.

Kontrakten har en verdi på 3,5 millioner og arbeidet ferdigstilles i juli 2021.

Oppstart og forberedelser

Oppstartsmøte og samhandling vil gjennomføres før påske slik at vi kan komme i gang med arbeidet så snart påska er overstått. Før anleggsarbeidet starter opp på byggeplass er det noen formelle dokumenter som må på plass. Vi forventer at arbeidet på byggeplassen starter opp i uke 14.

Kontakt:

Bjørn Erik Andersson
Teamleder fornying og mindre investering
74 17 96 90 901 73 498