Måviktunnelen og Berfjordtunnelen åpner for trafikk

Måviktunnelen og Berfjordtunnelen på fv. 6312 i Roan blir åpnet for trafikk i ettermiddag.

De to tunnelene har ikke fått endelig sikkerhetsgodkjenning ennå. I påvente av denne godkjenningen, som vil komme på nyåret, blir tunnelene åpnet med fartsgrense på 50 km/t.

- Fordi de to tunnelen erstatter en rasutsatt veg, åpner vi nå nyvegen for trafikk før den formelle sikkerhetsgodkjenningen er på plass. Vi vil patruljere tunnelene regelmessig framover, sier teamleder Olaf Rovik i Trøndelag fylkeskommune.