Godt i gang med neste strekning på fv. 17

Trøndelag fylkeskommune bygger snaut fire kilometer ny fv. 17 i Steinkjer kommune.

Neste etappe i utbygginga av fv. 17 er i full gang. Hovedentreprenør er Arbeidsfellesskapet Kne/Røstad, og de er godt i gang med anleggsarbeid på hele den 3,7 kilometer lange strekningen fra Jåddåren til Østvik.

Arbeidet startet opp i begynnelsen av august, og oppgavene de første ukene består av skogrydding, bygging av lokalveg over Kvarvingmyra, utkjøring av masse fra Kvarvingdalen og bygging av gårdsveger.

Nedsatt hastighet

Strekningen fra Jåddåren til Østvik er skiltet som arbeidsområde. Det er satt opp arbeidssikring langs hele strekningen, og hastigheten er satt ned til 50 km/t og 60 km/t. 

Belysningen i Kvavrvingdalen er slukket på grunn av anleggsarbeidet.

- Det foregår massetransport på hele strekningen fra Jåddåren til Østvik, med inn- og utkjøring på fv. 17 på flere steder. Vi går nå inn i en mørkere årstid og vi oppfordrer trafikantene til å vise hensyn og kjøre rolig, sier teamleder Tone Melhus Romstad i Trøndelag fylkeskommune.

Sprenging i neste uke

Den første uka i september starter sprengingsarbeider ved Myrvang, som ligger på østenden av Kvarvingmyra.

- Sprenginga skjer nært inntil vegen, og trafikantene på fv. 17 må derfor påregne inntil 15 minutter ventetid i forbindelse med dette arbeidet, sier Melhus Romstad.

Les mer om prosjektet fv. 17 Jåddåren-Østvik.