Fv. 7128 åpner for periodevis gjennomkjøring

Raset på fv. 7128 dekker om lag 50 meter av fylkesvegen. Foto: Stig Henning Tømmermo, Veidekke.
Raset på fv. 7128 dekker om lag 50 meter av fylkesvegen. Foto: Stig Henning Tømmermo, Veidekke.

Fv. 7128 i Nærøysund kommune åpner for trafikk noen perioder i døgnet fra torsdag morgen 13. februar.

Vegen ble stengt på grunn av et ras 26. januar.

Siden raset gikk, har rasmassene blitt ryddet vekk. Samtidig er det gjennomført grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger fordi grunnforholdene i området er ustabile.

- Vegen er nå ryddet, men vi venter fortsatt på resultatene fra de geotekniske undersøkelsene. Inntil vi har disse resultatene vil vi åpne vegen i noen perioder hvert døgn. Vi vet ikke per i dag hvor lang tid det vil gå før vi har de endelige resultatene, sier Eva Solvi, direktør for avdeling veg i Trøndelag fylkeskommune.

Fv. 7128 ved Rød vil være åpen i følgende tidsrom

Hverdager:

  • 0630-0830
  • 1200-1300
  • 1430-1630
  • 2000-2130

Helg:

  • 1000-1200
  • 1800-2000

Første åpning blir torsdag 13. februar kl. 0630.

En vaktordning vil bli etablert knyttet til de angitte tidspunktene.