Fv. 17/720 åpner for trafikk torsdag 2. april

Vegene i prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm åpner for trafikk torsdag 2. april kl. 16.

- Torsdag blir en gledens dag, både for oss som har jobbet med prosjektet i flere år og for trafikantene, som får glede av nye, trafikksikre og moderne veger, sier seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.

Den siste tida har prosjektet ventet på en sikkerhetsgodkjenning av det nye vegnettet. Den har nå Vegdirektoratet gitt.

Prosjektet består til sammen av ca. 14,5 kilometer med ny veg, hvorav 8,5 kilometer ny fv. 17 fra Østvik til Sprova på sør- og vestsida av Hjellbotn, inkludert ny bru over Beitstadsundet, og 6 kilometer ny fv. 720 fra Strømnes til Malm sentrum.

Se kart over de nye vegene

Slik blir de nye vegene

I videoene nedenfor kan du se hvordan de nye vegene ser ut.

Fv. 17

Fv. 720

Fv. 17 og fv. 720 - 360-graders video

I denne videoen kan du manøvrere deg rundt og se omgivelsene rundt vegen.

Timelapse-video av Beitstadsundbrua

Bedre trafikksikkerhet

Dagens fv. 17 og fv. 720 er svingete og har lav standard. De nye vegene får moderne standard med fartsgrense på 80 kilometer i timen. Ny fv. 720 vil gi en betydelig kortere reisestrekning for reiser mellom Fosen og Steinkjer, inkludert tettstedene Malm og Follafoss.

- De nye vegene øker trafikksikkerheten, forkorter reisetider og bedrer fremkommeligheten vesentlig. Spesielt gunstig er det også at vi nå får lagt hovedvegen mellom Steinkjer og Namsos utenom tettstedet Vellamelen, sier Brønstad.

Nedsatt hastighet på Beitstadsundbrua

Beitstadsundbrua vil mangle membran og asfalt når vegen åpner fordi dette ikke kan legges vinterstid. Fartsgrensa på brua vil derfor være 50 kilometer i timen i tida framover.

- Vi vil starte arbeidet med å legge membran og asfalt på brua rundt månedsskiftet april-mai i år. Arbeidet vil ta ca. fire uker. Mens arbeidet pågår er vi nødt til å stenge brua. Omkjøring vil i denne perioden bli langs gamle fv. 17, sier Brønstad.

Bompenger til våren

Innkreving av bompenger vil starte opp i etterkant av at Beitstadsundbrua har blitt asfaltert.

Den offisielle vegåpninga vil også finne sted utpå vårparten etter at brua er helt ferdigstilt og anlegget kan åpnes permanent.

Prosjektet er blitt rundt 200 millioner kroner rimeligere enn antatt. Innsparinga har ført til at Trøndelag fylkeskommune kan bygge ytterligere fire kilometer ny fv. 17