Fv. 17 åpner for trafikk

Beitstadsundbrua 10. juni. Foto: Håvard Hustad, Trøndelag fylkeskommune.
Beitstadsundbrua 10. juni. Foto: Håvard Hustad, Trøndelag fylkeskommune.

Beitstadsundbrua er snart ferdig asfaltert, og fv. 17 mellom Strømnes og Østvik åpner for trafikk igjen mandag 15. juni kl. 1700.

- Mandag blir en stor dag, både for Trøndelag fylkeskommune som vegeier, for oss som har jobbet med prosjektet i flere år og for trafikantene, som får glede av nye, trafikksikre og moderne veger, sier seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.

Bedre trafikksikkerhet

Gamle fv. 17 og fv. 720 var svingete og hadde lav standard. De nye vegene er bygd med moderne standard og fartsgrense på 80 kilometer i timen. Ny fv. 17 forkorter reisetiden mellom Steinkjer og Namsos, og ny fv. 720 vil gi en betydelig kortere reisestrekning for reiser mellom Fosen og Steinkjer, inkludert tettstedene Malm og Follafoss.

- De nye vegene øker trafikksikkerheten, forkorter reisetider og bedrer fremkommeligheten vesentlig. Spesielt gunstig er det også at vi nå får lagt hovedvegen mellom Steinkjer og Namsos utenom tettstedet Vellamelen, sier Brønstad.

Se videoer av de nye vegene

Beskjeden markering

- Vi skulle gjerne invitert til en ordentlig åpningsfest av de nye vegene, men av smittevernhensyn blir det kun en beskjeden markering for inviterte gjester, sier Brønstad.

Innkreving av bompenger

Innkreving av bompenger starter mandag 22. juni.

Innkrevinga skjer på tre punkter; Dyrstad (fv. 17), Sprova (fv. 17) og Malm (fv. 720). Se kart.

Slik blir takstene. Autopassbrikke gir 20 prosent rabatt. Elbiler med brikke passerer gratis.

Innkrevinga er beregnet å pågå i 15 år.

Har du praktiske spørsmål om bompenger eller ønsker å inngå Autopassavtale, ta kontakt med bompengeselskapet Vegamot

Beitstadsundbrua 10. juni. Foto: Håvard Hustad, Trøndelag fylkeskommune.
Beitstadsundbrua 10. juni. Foto: Håvard Hustad, Trøndelag fylkeskommune.