User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Foldabrua blir stengt for reparasjon i uke 22

Foldabrua skal repareres. Foto: Trøndelag fylkeskommune.
Foldabrua skal repareres. Foto: Trøndelag fylkeskommune.

Foldabrua på fv. 17 i Nærøysund kommune blir stengt i fire døgn for å reparere en gammel skade.

Arbeidet med å reparere brua tar til mandag morgen 25. mai, mens brua blir stengt for trafikk samme dag kl. 19.

- Vi skal reparere en skade som har opphav helt tilbake til da brua ble bygd i 1969. Vi skal jekke opp brua og skifte ut noen ståldeler. Når dette arbeidet pågår, kan vi ikke ha trafikk på brua, sier byggeleder Svein Harald Aasan i Trøndelag fylkeskommune.

- Brua blir i utgangspunktet stengt fram til fredag 29. mai kl. 16, men muligens kan vi klare å åpne den for trafikk igjen noe tidligere. Vi må også ta forbehold om forsinkelser dersom det er sterk vind, sier Aasan.

Skaden oppsto i oktober 2019. I vinter har brua vært lysregulert og med innsnevring til et kjørefelt. Foldabrua ligger om lag en kilometer sør for tettstedet Foldereid.

Omkjøringsrute vil bli fv. 769, inkludert ferge mellom Hofles og Lund.