Asfaltering av Nerskogsveien begynner 30. mai

Nerskogsveien før asfaltering våren 2020. Foto: Anne-Grethe Jenssen, Trøndelag fylkeskommune.
Nerskogsveien før asfaltering våren 2020. Foto: Anne-Grethe Jenssen, Trøndelag fylkeskommune.

11,8 kilometer av fv. 512 Nerskogsveien i Rennebu kommune skal få ny asfalt.

Arbeidet starter opp 30. mai og vil pågå til ca. midten av juli. Strekningen som får asfalt er fra Bakklia til Skarbakkan.

- Denne asfalteringa og de øvrige utbedringene vi nå gjør, vil gjøre vegen vesentlig bedre, men en helt fullverdig løsning er det ikke. Det vil kunne forekomme teleløsninger i årene som kommer, men i langt mindre grad enn hva som har vært vanlig de siste årene, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

Manuell dirigering og ledebil

Arbeidet vil skje på dagtid. Trafikantene må påberegne periodevis stenging av vegen og noe ventetid.

- Hovedregelen er at trafikken skal flyte med bruk av manuell dirigering og ledebil, men vegen kan bli stengt i 15-20 minutter i enkelte perioder, sier Jenssen.

- Mens arbeidet pågår vil det være fare for steinsprang og punktering. Vi ber trafikantene å overholde de nedsatte fartsgrensene av hensyn til egen og vegarbeidernes sikkerhet.

Tilgang til eiendommer

Alt nødvendig arbeid med avkjørsler inngår i entreprenørens arbeid, og alle avkjørsler skal være operative mens arbeidet pågår. 

Entreprenør for arbeidet er Peab Asfalt Norge AS. Totalverdien på arbeidet er ca. 22 millioner kroner.