Arbeidet på fylkesveg 717 starter i sommer

Tre entreprenørfirmaer konkurrerer nå om vegprosjektet mellom Sund og Bradden i Indre Fosen i Trøndelag.

Det skal nå gjennomføres firmaevaluering og vurdering av de øvrige tildelingskriteriene. Tilbudt pris vektes i dette anbudet 80 prosent, mens 20 prosent går på oppgaveforståelse, fremdrift, organisering og HMS. I tillegg vil prisene kontroll-regnes.

- Med bakgrunn i denne evalueringen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med innen to uker slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp med arbeidet i juni, sier byggeleder i Trøndelag fylkeskommune, Håvard Ellingsen.

Ny fylkesveg 717 skal stå ferdig høsten 2023.
Inkludert i prosjektet er også steinuttak og utbedring av deler av fylkesveg 718 mellom Rissa og Hasselvika.

Dette er de tre entreprenørfirmaene som leverte tilbud da Trøndelag fylkeskommune lyste ut vegprosjektet Fv.717 Sund-Bradden:

Arbeidsfelleskapet Tverås Maskin og Transport AS
og Oddmund Groven AS 
201 516 860,-

Johs. J. Syltern AS
205 085 981,-

Tore Løkke AS
239 371 337,-

Kontakt:

Håvard Ellingsen
Senioringeniør
74 17 78 31 480 96 456