Kompetanseforum Trøndelag inviterer til konferanse 7.september

Kompetanse i et arbeidsliv som er i endring. Kan samordnet innsats på kompetansefeltet ruste Trøndelag til å ha tilstrekkelig og riktig kompetanse i arbeidslivet?

Velkommen til konferanse 7.september kl. 11:30-16:00 på Scandic Hell Stjørdal!

Påmelding her!:

Kompetanseforum Trøndelag inviterer til konferanse. (pameldingssystem.no)

Målgruppe: Kompetanseforums deltagere, Næringspartnerskapet i Trøndelag, Regionale kompetansefora, næringsforeninger, Regionråd, administrativ- og politisk ledelse, utdanningsinstitusjoner og andre med interesse for utvikling av kompetansefeltet 

Konferansen er gratis, men påmeldte som ikke møter opp/melder seg av innen 05.09. må betale et gebyr på kr. 750