Kompetanseforum Trøndelag sør

Kompetanse i fokus i Trøndelag sør!

Over 40 deltagere møtes nå i Kompetanseforum Trøndelag sør. Stor interesse for Kompetansepilot og ønske om å jobbe tettere sammen for bedre kobling av etterspørsel og tilbud av kompetanse i regionen!
Les mer om Kompetansepilot på https://www.trondelagfylke.no/kompetansepilot
Kunnskapsgrunnlaget i Trøndelag i tall utgjør et verdifult grunnlag for kompetansesatsningen i Trøndelag!
Del to av møtet omhandler Prinsipper for tilbudsplanleging og Skolebruksplan 2. Les mer på https://www.trondelagfylke.no/skolebruksplan