Bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag)

Trønderske bedrifter kan søke om midler til kompetanseheving av ansatte!

Midlene skal bidra til å styrke bedriftens omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse. I tillegg skal ordningen bidra til å begrense utestengning fra arbeidslivet og motvirke uheldige konsekvenser som følge av samfunnsendringer, f.eks. Covid-19.
I 2021 har Trøndelag fylkeskommune nærmere 19 millioner kr tilgjengelig til trønderske bedrifter som ønsker å styrke ansattes kompetanse.
Mer om ordningen og søkemulighetene finnes på https://www.trondelagfylke.no/bio