User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Hvordan ta kontakt med OT?

Her finner du oversikt over kontaktpersoner ved alle videregående skoler i Trøndelag.

Vi er tilstede ved alle videregående skoler i Trøndelag. I tillegg har vi ansvar med utgangspunkt i ungdommenes bosatte kommune/ bydel.

  • Se nærmere oversikt over personer du kan kontakte i vår brosjyren (kommer snart)
Sist oppdatert 13.08.2018