Foreldreguiden til videregående

Uansett om du er 35 eller 55 år, så er det mye som er forandret fra da du gikk på videregående. Nå skal ditt eget barn ta et viktig valg og da er det lurt å vite hva ungdommen din egentlig har å velge i og hvordan han/hun gjør det.

Utdanningsprogram: Det du kanskje husker som studieretning. Elevene kan velge mellom 15 ulike utdanningsprogram. 5 studieforberedende og 10 yrkesfaglige.

Programfag: Spesielle fag for hvert enkelt utdanningsprogram.

Pocket ID: Digitalt elevbevis. I Trøndelag bruker elevene det som id ved eksamen, for å få studentrabatter og som bibliotekkort.

Canvas: Elever og lærere bruker dette e-læringsverktøyet til alle fag (innhold, oppgaver og innleveringer) og for kommunikasjon dem imellom.

VIS: Nettside der registrert fravær og karakterer står. Foreldre kan logge seg på en egen versjon av systemet hvis eleven er under 18 år.

Ungdomsrett: Rettigheten til tre år med videregående opplæring når eleven er over 15 år og har fullført ungdomsskolen. Den gjelder ut det skoleåret som begynner det året eleven fyller 24 år.

Fraværsgrensa: Regelen som går ut på at en elev med mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag i utgangspunktet ikke får karakter i faget. Denne ordningen ble vedtatt i Stortinget og innført i 2016.

 

Hvordan søker eleven? 

Eleven får vanligvis hjelp til å gjøre dette på skolen (ungdomsskolen). Nettsiden der ungdommen søker heter vigo.no. Du bør følge med på at han/hun søker innen fristen. 1. mars er ordinær søknadsfrist, 1. februar er søknadsfrist ved fortrinnsrett eller individuell behandling.

Ungdommen kan legge inn forhåndssvar på vigo når han/hun sender søknaden, noe som er lurt hvis dere er bortreist på ferie eller lignende.

Les mer om søknadsfrister på vilbli.no

Her logger dere inn på vigo

Hvordan foregår inntaket?

Søkeren har rett til ett av de tre utdanningsprogrammene han/hun har søkt hvis søkeren går i 10. klasse og er folkeregistrert i Trøndelag pr 01.03. Kommer eleven flyttende etter det gjelder egne regler.

Her ser du reglene om inntak ved flytting

 I Trøndelag har vi et nærskoleprinsipp, som avgjør hvilken skole eleven kommer inn på.

Her ser du oversikten over nærskoler i Trøndelag 

Søkerne konkurrerer også med sine standpunkt- og eksamenskarakterer.

Hva kan ungdommen velge mellom? 

Skjermdump fra vilbli.no


Her er rett og slett svaret: veldig mange forskjellige muligheter. Det er 15 utdanningsprogrammer. Fem er studieforberedende utdanningsprogram, ti er yrkesfaglige utdanningsprogram.

Studieforberedende betyr at hvis eleven består alle fag får han/hun generell studiekompetanse og kan søke seg til universitet eller høgskole etterpå.

Her ser du valgmulighetene innen studieforberedende utdanningsprogram

Yrkesfaglig studieretning gir eleven yrkeskompetanse etter bestått fag- eller svennebrev. Da har ungdommen hatt opplæring i bedrift i de aller fleste tilfellene.

Her leser du mer om yrkeskompetanse 

Det finnes også landslinjer eller landsdekkende tilbud. Her stiller alle søkere likt ved inntak, uansett hvor i landet de bor.

Her ser du oversikten over våre landslinjer

Hva er fagfornyelsen?

Fra og med skoleåret 2020–2021 kom det nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring. 

Endringene gjelder både i grunnskolen og i videregående. Målet er å gjøre innholdet mer relevant og oppdatert i takt med utviklingen av teknologi og samfunnet ellers.

Her leser du mer om fagfornyelsen

Hva må dere voksne passe på?

Først og fremst at ungdommen der hjemme svarer når opptaket er klart. Inntaket er klart ca. 10. juli. Da må søkeren gå inn på vigo.no og svare.Svarfristen er cirka en uke. Første inntak er i juli og har eleven oppgitt mobilnummer kommer det SMS-varsling.

Får eleven ja til førsteønsket må han/hun takke ja. Får ungdommen tilbud om andre- eller tredjevalget kan han/hun velge å takke ja til det så lenge og så stå på venteliste når andre inntak blir gjort. Svarer eleven nei er eleven utenfor inntakssystemet, så det er ikke lurt.

Etter andre inntaksrunde er det hver enkelt skole som fordeler eventuelle ledige skoleplasser. De ringer hvis det blir ledig plass.

Mer informasjon om svar og frister

Hva må være klart før skolestart?

Lærebøker er gratis, men eleven forplikter seg til å ta godt vare på dem for å kunne levere dem tilbake.

Elevene trenger også PC. Her i Trøndelag er det bestemt at alle elever skal eie sin egen PC. Det betyr at eleven kan ta med seg en maskin (som må oppfylle noen minstekrav), eller kan kjøpe en ny PC subsidiert av fylkeskommunen. Egenandelen til PC-en kan eleven betale med utstyrsstipend fra Lånekassen, som er noe alle får om de søker. Fylkeskommunen gir elevene tilgang til programvaren som trengs til undervisningen.

Lånekassen om utstyrsstipend

Ordningen for elev-PC i Trøndelag fylkeskommune

Elevene skal ha digitalt skolebevis. Løsningen heter Pocket ID og alle får tilsendt SMS med påloggingsinformasjon ved skolestart. Kortet er nyttig i flere sammenhenger.

Her leser du om digitale bevis

I Trøndelag er det mange som trenger skoleskyss. Hovedregelen for om du har rett på å få det gratis er rett og slett om det er mer enn 6 kilometer hjemmefra til skolen.

Mer om skoleskyss og søknad om det finner du her

Må du bo på hybel får du stipend fra Lånekassen om avstanden er mer enn 40 kilometer hjemmefra eller hvis reisetiden tar mer enn tre timer.

Les her på Lånekassens nettsider

Nyttige lenker:

Reglement om fravær, orden og så videre

Oversikten over alle våre 32 videregående skoler og utdanningstilbudet:

Lenke til fylkeskommunes samleside

Vilbli.no er den viktigste siden å lese på. Her finner du alt du trenger av informasjon, både om fag og søknadsprosessen.

Hovedsiden til vilbli.no

Et år i utlandet? Det er mulig å ta andre året på vidergående i England.

Lenke til fylkeskommunens informasjonsside om vg2 i utlandet.