Karriereveiledning - viktige datoer i 2023

Under følger en oversikt over arrangement i 2023. Det blir både webinar, seminar, frokoster, i tillegg til Karriereveiledningskonferansen 2023 i september.

18. januar: Webinar om inntak til Idrettsfag

Ansvarlig: Trøndelag fylkeskommune v/ Avdeling for utdanning og kompetanse

Hvor: Teamsmøte. Invitasjon kommer

18. januar kl. 15.00-15.45: Webinar om faget Utdanningsvalg

Se karriereveiledning.no for mer informasjon om webinaret om faget Utdanningsvalg

Se også Karriereveiledningno – YouTube for flere webinar om karriereveiledning og utdanningsvalg

Ansvarlig: Karriereveiledning.no

Hvor: Webinar går via zoom.

Påmelding på webinar om utdanningsvalg via denne lenken

19. januar: Webinar om inntak basert på postnummer i Trondheim

Ansvarlig: Trøndelag fylkeskommune

Hvor: Teamsmøte, invitasjon kommer

8. februar kl 08.30-09.00: Karrierefrokost

Ansvarlig: Trøndelag fylkeskommune v/ Avdeling for utdanning og kompetanse

Hvor: Teamsmøte. 

Delta på karrierefrokost via denne lenken

2. mars kl. 10.00-11.00: Webinar om høyere yrkesfaglig utdanning (HYU)

Ansvarlig: Trøndelag fylkeskommune v/ Avdeling for utdanning og kompetanse

Hvor: Teamsmøte

Delta på webinar om høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) via denne lenken

9. mars: Rådgiverseminar Nord universitet

Ansvarlig: Nord Universitet

Hvor: Teamsmøte, invitasjon kommer

15. mars (hele dagen): Rådgiverseminar NTNU

Ansvarlig: NTNU, Rådgiverforum Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune

Hvor: NTNU Kalvskinnet, Trondheim.

4. mai kl 0830-0900: Karrierefrokost

Ansvarlig: Trøndelag fylkeskommune v/ Avdeling for utdanning og kompetanse

Hvor: Teamsmøte

Delta på Karrierefrokost via denne lenken

14.-15. september: Karriereveiledningskonferansen 2023

Ansvarlig: Trøndelag fylkeskommune v/ Avdeling for utdanning og kompetanse

Hvor: Scandic Hell, Stjørdal

Sist oppdatert 11.01.2023