Karriereveiledning - viktige datoer skoleåret 23/24

Under følger en oversikt over arrangement skoleåret 2023-2024. Nye arrangement legges fortløpende til

 12. mars kl. 14.00-15.00: Webinar om høyere yrkesfaglig utdanning (HYU)

Ansvarlig: Trøndelag fylkeskommune v/ Avdeling for utdanning og kompetanse

Hvor: Teamsmøte (lenke kommer her) 

7. mars 2024: Rådgiverseminar Nord universitet

Ansvarlig: Nord Universitet

Hvor: Teamsmøte (lenke kommer her) 

20. mars 2024 (hele dagen): Rådgiverseminar NTNU

Ansvarlig: NTNU, Rådgiverforum Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune

Hvor: NTNU Kalvskinnet, Trondheim

12.-13. september: Karriereveiledningskonferansen 2024

Ansvarlig: Trøndelag fylkeskommune v/ Avdeling for utdanning og kompetanse

Hvor: Scandic Hell, Stjørdal

1. oktober 2024 kl 1800: Digitalt informasjonsmøte om videregående opplæring

Mer informasjon og lenke kommer.

Sist oppdatert 16.11.2023