User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Arrangement

Søkerseminar EU-programmer for oppvekstsektoren i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune, KS og Fylkesmannen samarbeider for å bidra til at enda flere benytter seg av mulighetene som ligger i deltagelse i EU-programmer, bl.a. gjennom fellesarrangementer. 8. januar var deltagere fra barnehage, grunnskole, videregående skoler og kommuner i Trøndelag samlet til søkerseminar for å bli inspirert, dele erfaringer og lære mer om mulighetene som ligger i ulike utdanningsprogram, spesielt Erasmus+. Deltagere fra både kommuner og fylkeskommunen som er i gang med internasjonale samarbeid delte villig sine erfaringer til inspirasjon for de andre. Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) er ansvarlig for flere internasjonale program i Norge. De ga også en god innføring i ulike programmer og virkemidler på det internasjonale området.

Les mer og last ned dokumenter fra seminaret på KS sine nettsider.

IKG18

IKG er en nasjonal møteplass for alle som jobber med internasjonalisering i grunnopplæringen.
Konferansen ble arrangert i Trondheim i november 2018 og du kan lese mer om IKG-konferansen når du trykker på lenken.

Høstsamling 2018 i nettverk for internasjonalisering

Se programmet som hadde et hovedfokus på internasjonalisering hjemme.
Les mer om høstsamlingen.

Sist oppdatert 16.01.2019