User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Arrangement

IKG18

IKG er en nasjonal møteplass for alle som jobber med internasjonalisering i grunnopplæringen og tiltrekker seg årlig rundt 250 deltakere. Konferansen gir faglig oppdatering og muligheter for å knytte gode nettverk.

Velkommen til årets internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen - IKG18
Konferansen arrangeres i Trondheim 6.-7. november i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

Les mer om IKG-konferansen

Høstsamling 2018 i nettverk for internasjonalisering

Høstens samling i nettverk for internasjonalisering er lagt til Ole Vig vgs, torsdag 8. november fra kl. 9.30 - 15.00 med litt lett bevertning fra kl. 9.00.

Programmet denne gangen vil ha et hovedfokus på internasjonalisering hjemme.
Alle fylkeskommuale videregående skoler inviteres til å delta.

Les mer om høstsamlingen

Sist oppdatert 01.11.2018