User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Mobilitet for lærlinger

Trøndelag fylkeskommune tilbyr praksisopphold i Europa for lærlinger. Alle som har en lærekontrakt i Trøndelag kan søke om et slikt opphold. Tilbudet er en del av Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

 

 • Praksisopphold i en lærebedrift i et annet europeisk land
 • Utplasseringsperioden inngår som en del av læretida. Normalt tilbys opphold på ca 3 måneder, men kortere eller lengre opphold er også mulig.
 • Hjelp til å skaffe bolig og vertsbedrift
 • Hjelp til utforming av opplæringsavtale for utplasseringsoppholdet. Lærlingen skal jobbe med konkrete kompetansemål i sitt lærefag.
 • Online språkkurs. Ofte organiseres språk/kulturkurs i starten av utenlandsoppholdet i tillegg.
 • Oppfølging av kontaktpersoner i Trøndelag og i utlandet
 • Dokumentasjon på gjennomført opplæring i utlandet
 • Ordningen dekker reise, bokostnader, lokal transport, forsikringer og noen ekstrautgifter i tilknytning til utenlandsoppholdet.
 • Lærlingen mottar ikke lønn fra vertsbedriften i utlandet
 • Lærebedriften i Trøndelag er ikke forpliktet til å betale lønn under oppholdet. Lærlingen må selv avklare og avtale dette med sin lærebedrift.
 • Lærlinger kan søke Lånekassen om støtte til utenlandsoppholdet
 • Alle lærlinger og lærekandidater i Trøndelag som har en godkjent lærekontrakt eller opplæringskontrakt kan søke om deltakelse
 • Lærlingen må ha tillatelse fra sin lærebedrift for å søke om utenlandsopphold
 • Lærlingen må være fylt 18 år
 • Lærlingen må ha gjennomført minst 6 måneder av læretiden ved utreisedato
 • Noen kriterier som vektlegges ved utvelgelse: motivasjon, selvstendighet, ansvarsbevissthet, god oppførsel, faglig måloppnåelse og gode referanser
 • Få innblikk i og yrkeserfaring fra et annet europeisk land
 • Styrke fagkompetansen og lære nye måter å tenke på
 • Bli kjent med et nytt land og en ny kultur
 • Styrke kompetansen i fremmedspråk
 • Få verdifull erfaring i livsmestring
 • Få et internasjonalt nettverk faglig og privat
 • Bli en attraktiv jobbsøker som fagarbeider med internasjonal kompetanse
 • Interesserte lærlinger og lærekandidater må sende inn egen søknad:

Skjema finner du her

 

 • Utfylt søknadsskjema skrives ut og sendes pr. post til Trøndelag fylkeskommune. Se adresse på skjemaet.
 • Det er ingen søknadsfrist, men det anbefales at søknaden sendes i god tid før ønsket utplasserigsperiode. 
 • Aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

Kontorsted Steinkjer: 74174247

Kontorsted Trondheim: 74174309

Sist oppdatert 24.05.2019