User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Mobilitet for fagpersoner/instruktører

Logo for VET CharterLogo for ecvet team 

 

 

I tråd med satsing på ungdom og internasjonalisering, deltar Trøndelag fylkeskommune i Erasmus + program for mobilitet av fagpersoner, instruktører og lærere innen fagopplæring i Europa.

Som fagperson, instruktør og lærer i fagopplæringen har du mulighet til å utvikle fagkompetanse via hospitering i en europeisk bedrift, samarbeid om utplassering av lærlinger i utlandet, følge opp lærlinger under utplassering i utlandet eller delta på faglige kurs i utlandet

Sist oppdatert 24.05.2019