Styret for Trøndelag høyere yrkesfagskole

Styret er det øverste styringsorganet for Trøndelag høyere yrkesfagskole. Det har 10 medlemmer med personlige varamedlemmer. Tre av disse blir valgt av Fylkestinget etter hvert fylkestingsvalg. I styret sitter også tre representanter fra partene i arbeidslivet, LO, NHO og KS i tillegg til en tilsattrepresentant, en studentrepresentant og to representanter utpekt av Fylkesrådmannen. Styret er blant annet ansvarlig for skolenes utdanningstilbud.

Medlemmer i styret:

  • Kari Anita Furunes (Fylkestinget – styreleder)
  • Terje Sørvik (Fylkestinget – nestleder)
  • Hanne Moe Bjørnbet (Fylkestinget)
  • Kirsten Indgjerd Værdal (Fylkesrådmannen)
  • Vegard Iversen (Fylkesrådmannen)
  • Annikken Kjær Haraldsen (KS)
  • Tone A. Vorseth Graneggen (LO)
  • Tord Lien (NHO)
  • Kristoffer Vikan (studentrepresentant for studieåret 2020/21)
  • Marit Kristine Wang Eriksen (tilsattrepresentant)

Klikk her for å gå til saksdokumenter fra styrets møter.

Ståle Ertzgaard
Seniorrådgiver
74 17 43 79 924 09 865
Sist oppdatert 27.08.2021