User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Etter- og videreutdanning

Skoleledere

For rektorer og skoleledere.

Pedagogisk personale

For pedagogisk personale i skolen: Lærere, rådgivere og elevtjenesten.

PPT

For ansatte i PPT: Rådgivere og psykologer.

Fagopplæring

For faglige ledere, instruktører, prøvenemder, opplæringskontor, bedrifter, formidlingskoordinatorer.

Voksenopplæring

For pedagogisk personale.