User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Elev-PC

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin.

Trøndelag fylkeskommune vil fra skoleåret 2018/2019 ha en PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at elevene kan ta med seg en maskin (som må oppfylle noen minstekrav), eller de kan kjøpe en ny PC av fylkeskommunen til redusert pris.

Elever som starter på videregående skole (VG1) høsten 2018 får tilbud om å bestille én subsidiert PC. Det vil være mulig å bestille en standardmodell eller en utvidet modell i en egen bestillingsportal som åpner i juni 2018. Den utvidede modellen er det bare elever som starter på Medier og kommunikasjon, samt Kunst, design og arkitektur som kan bestille.

Fylkeskommunen subsidierer begge modellene slik at den totale kostnaden for eleven vil tilsvare tre ganger den minste stipendsatsen i det årlige utstyrsstipendet. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men elevene må søke om stipendet fra Lånekassen. 

Mer informasjon vil komme etter hvert, men her finnes svar på noen vanlige spørsmål.

Nærmere informasjon om minstekrav som stilles til datamaskin vil være klart i løpet av mars 2018.

Sist oppdatert 19.02.2018