Sosiale medier

Elev- og lærlingombudet bruker Facebook som en opplysnings- og informasjonskanal. Her kan du også nå oss via messenger.

Facebook og messenger: https://www.facebook.com/elevombudet/

Tips

Det nye regelverket om skolemiljø: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/

Sist oppdatert 20.07.2021