User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Sosiale medier

Elev- og lærlingombudet bruker Facebook som en opplysnings- og informasjonskanal.

Vi har også en snap du kan følge, hvor du også finner informasjon, samt kan stille spørsmål og chatte.

Tips

Det nye regelverket om skolemiljø: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/

Sist oppdatert 21.03.2019