Personvern

Elev- og lærlingombudet har taushetsplikt. Ønsker du å være anonym, er det også helt greit.

Alle henvendelser, anonym eller ikke, lagres i fylkeskommunens sak- og arkivsystem. Dette for å vite når, hvordan, av hvem og hvorfor vi ble kontaktet. Ingen henvendelser kan identifiseres.

Informasjon om saker er kun tilgjengelig for elev- og lærlingombudet.

Ombudet rapporterer til Fylkestinget på hvor mange henvendelser vi har mottatt, kort hva de gjelder og litt om tendenser.

Sist oppdatert 29.01.2020