User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Aktiviteter og fokus

Elev- og lærlingombudet har lagt opp til tre ulike aktiviteter høsten - 2019.

1. Skolebesøk. Alle videregående skolene i Trøndelag (fylkeskommunale og private) får et tilbud om skolebesøk.

Et skolebesøk innebærer:

  • En presentasjon av elev- og lælingombudet for alle Vg1- elevene, hvor vi også informerer om elevdemokrati, elevmedvirkning, skolemiljø og livsmestring.
  • Elevrådsskolering for hele elevrådet, hvor elevorganisasjonen også har en bolk.
  • Møte med administrasjonen/skoleledelsen.

2. Samling for elevrådsledere, nestledere og skolens ledere for elevdemokrati og skolemiljø. Stjørdal er stedet og dato 30.09-01.10-19.

3. Lærlingsamlinger,- et tilbud til alle 1. års lærlinger. 14 samlinger totalt som arrangeres rundt om i Trøndelag, et samarbeid mellom flere aktører.

Sist oppdatert 04.09.2019