User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Aktiviteter og fokus

Elev- og lærlingombudet har lagt opp til tre ulike aktiviteter høsten- 19.
1. Skolebesøk. Alle videregående skolene i Trøndelag (fylkeskommunale og private) får et tilbud om skolebesøk. Et skolebesøk innebærer: A) en presentasjon av elev- og lælingombudet for alle Vg1- elevene, hvor vi også informerer om elevdemokrati, elevmedvirkning, skolemiljø og livsmestring. B) Elevrådsskolering for hele elevrådet, hvor elevorganisasjonen også har en bolk. C) Møte med administrasjonen/skoleledelsen.
2. Samling for elevrådsledere, nestledere og skolens ledere for elevdemokrati og skolemiljø.
Stjørdal er stedet og dato 30.09-01.10-19 (Invitasjon kommer)
3. Lærlingsamlinger,- et tilbud til alle 1. års lærlinger. 14 samlinger totalt som arrangeres rundt om i Trøndelag, et samarbeid mellom flere aktører. Invitasjon kommer.

Sist oppdatert 30.04.2019