Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

Trøndelag fylkeskommune har siden 2017 deltatt i det nasjonale forsøksordningen med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY). I Trøndelag prøves ordningen ut i Verdal, Trondheim, Fosen-regionen, Heim, Oppdal og Rennebu.

MFY er en fleksibel vei fram til fag- eller svennebrev. Opplæring i moduler innebærer en bedre tilpasning til voksnes behov, utgangspunkt og livssituasjon, slik at det blir enklere å veksle mellom opplæring, arbeid og andre forpliktelser.

Målgruppen for forsøket er voksne over 20 år. Deltakerne gis opplæring etter modulstrukturerte læreplaner i utvalgte lærefag.

Hoveddelen av opplæringen gjennomføres i bedrift og virksomhet.

Fra høsten 2024 innføres MFY som hovedmodell for videregående opplæring for voksne innen følgende lærefag:

 • Salgsfaget
 • Logistikkfaget
 • Gjenvinningsfaget
 • Kokkfaget
 • Ernæringskokkfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Fiske og fangst
 • Renholdsoperatørfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Betongfaget
 • Malerfaget
 • Rørleggerfaget
 • Snekkerfaget

 

Det er foreløpig ikke mulig å søke i VINN om opplæring i MFY. Mer informasjon kommer i løpet av skoleåret 2023/24.

Relevante nettsider:

Utdanningsdirektoratet (Udir) sine nettsider om Fullføringsreformen

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/fullforingsreformen/

Kontakt:

voksenopplaring@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 19.07.2023