Sluttkompetanse

Når man søker voksenopplæring må man oppgi ønsket sluttkompetanse. Sluttkompetanse i videregående opplæring er enten studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Generell studiekompetanse

Dersom du ønsker å studere ved universitet eller høgskole, må du ha studiekompetanse

For å få generell studiekompetanse, trenger du disse fagene:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Historie

Du kan søke opptak i et eller flere fag. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller.

Studiekompetanse for voksne (23/5-regelen)

Du kan ta generell studiekompetanse etter 23/5 regelen hvis du oppfyller disse kravene:

 • Er 23 år eller eldre det året du søker
 • Du kan dokumentere fem år med utdanning/praksis
 • Du har bestått de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag.

Kontakt din nærmeste koordineringsskole dersom du har spørsmål om videregående utdanning og studiespesialiserende fag.

Yrkeskompetanse

Yrkeskompetanse er den kompetansen du trenger for å jobbe med et bestemt yrke. Det finnes totalt åtte yrkesfaglige utdanningsprogram og rundt 180 programområder som gir yrkeskompetanse etter endt utdanningsløp

Vi skiller mellom to typer av yrkeskompetanse:

 • yrkeskompetanse som gir fag- eller svennebrev
 • yrkeskompetanse som ikke gir fag- eller svennebrev

Det er forskjellige veier fram til yrkeskompetanse som voksen. Valg av opplæringsvei vil være avhengig av skole- og yrkesbakgrunn. Voksne kan velge mellom samme yrkesfaglige utdanningsprogram som ungdom.

Voksne kan ta fag- eller svennebrev på følgene måter:

 1. Som lærling 
 2. Som praksiskandidat 
Sist oppdatert 11.04.2019