Kontakt oss

Voksenopplæringen i Trøndelag fylkeskommune er organisert gjennom 8 videregående skoler som har et koordinerende ansvar for voksenopplæring i hver sin region. Se under for å finne ut hvilken region som er riktig for deg, og hvordan du kommer i kontakt med tilhørende koordineringsskole:


Kart over Trøndelag - inndelt i regioner

Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole 
e-post: postmottak.trovo@trondelagfylke.no
Tlf.:  976 00 660
Adresse: Holtermanns veg 70, 7031 Trondheim
Nettside: https://web.trondelagfylke.no/trovo

Orkdal vidaregåande skole, v/Morten Aspås
e-post: postmottak.orkdalvgs@trondelagfylke.no
(merk e-posten med «Voksenopplæring»)
Tlf.: 74 17 56 70
Adresse: Orkdalsveien 340

Røros videregående skole, v/Øyvind Sirnes
e-post: postmottak.rorosvgs@trondelagfylke.no
(merk e-posten med «Voksenopplæring»)
Tlf.: 74 17 58 00     
Adresse: Sundveien 12, 7374 Røros

Johan Bojer videregående skolev/Terje Dyrendahl
e-post: postmottak.johanbojer-rissa@trondelagfylke.no
(merk e-posten med «Voksenopplæring»)
Tlf.: 74 17 57 00 
Adresse: Årnsetv. 41, 7100 Rissa 

Steinkjer videregående skole
v/Ove Morten Haugan, Mette Nysæther og Ingri Aunøien
e-post: postmottak.steinkjervgs@trondelagfylke.no
(merk e-posten med «Voksenopplæring»)
Tlf.: 74 17 61 00   

Verdal videregående skole
v/Per Arve Hammer og Magnhild S. Nordal
e-post: postmottak.verdalvgs@trondelagfylke.no
(merk e-posten med «Voksenopplæring»)
Tlf.: 74 17 66 00    

Ole Vig videregående skole
v/Terje Olav Harnes
e-post: mailto: postmottak.olevigvgs@trondelagfylke.no
(merk e-posten med «Voksenopplæring»)
Tlf.: 74 17 55 55         

Olav Duun videregående skole

v/Olav Andreas Opdal og Mona Amdal.
e-post: postmottak.olavduunvgs@trondelagfylke.no
(merk e-posten med «Voksenopplæring»)
Tlf.: 74 17 55 00

Er du i tvil på hvor du skal henvende deg, kan du kontakte nærmeste videregående skole, eller ringe sentraladministrasjonen på 74 17 40 21, eller sende e-post til voksenopplaring@trondelagfylke.no

 


 

Sist oppdatert 30.05.2022