User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Senter for voksenopplæring

Voksenopplæringen i Trøndelag fylkeskommune er organisert gjennom 7 videregående skoler. Se under hvordan du kommer i kontakt med dem:

Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole 
e-post: postmottak.trovo@trondelagfylke.no
Tlf.:  976 00 660
Adresse: Holtermanns veg 70, 7031 Trondheim
Nettside: www.trovo.no

Røros videregående skole, v/Thorleif Thorsen
e-post: thoth@trondelagfylke.no
Tlf.: 74 17 76 02        
Adresse: Postuttak A, 7374 Røros

Rissa videregående skole, v/Ketil Tokstad
e-post: ketto@trondelagfylke.no
Tlf.: 74 17 76 32 
Adresse: Rissa videreg. Skole, 7100 Rissa

Steinkjer videregående skole
v/Ove Morten Haugan og Berit Skjelvan
e-post: postmottak.steinkjervgs@trondelagfylke.no
(merk e-posten med «Voksenopplæring»)
Tlf.: 74 17 61 00   

Verdal videregående skole
v/Per Arve Hammer og Magnhild S. Nordal
e-post: postmottak.verdalvgs@trondelagfylke.no
(merk e-posten med «Voksenopplæring»)
Tlf.: 74 17 66 00    


Ole Vig videregående skole

v/Vegar Wold
e-post: mailto: postmottak.olevigvgs@trondelagfylke.no
(merk e-posten med «Voksenopplæring»)
Tlf.: 74 17 55 55         

Olav Duun videregående skole

v/Olav Andreas Opdal og Gunn M. Øseth
e-post: postmottak.olavduunvgs@trondelagfylke.no
(merk e-posten med «Voksenopplæring»)
Tlf.: 74 17 55 00

Er du i tvil på hvor du skal henvende deg, kontakt nærmeste videregående skole eller rådgivere i avdeling for utdanning:

Hilde Aasbø Hammer         
                tlf.: 74 17 42 96      e-post: hilham@trondelagfylke.no
Bente Kvam                    
                tlf.: 74 17 42 61      e-post: benkv@trondelagfylke.no
Kolbjørn Rygh      
                 tlf.: 74 17 43 26      e-post: kolry@trondelagfylke.no


 

Sist oppdatert 24.10.2017