Saksgangen

Det er en annerledes saksgang på behandlingen av søknad til videregående opplæring for voksne enn til ordinær videregående. Det betyr at det ikke sendes ut svar og tilbud på søknad til videregående opplæring for voksne på faste datoer, men at det sendes ut svar fortløpende, individuelt. Det er en videregående skole med ansvar for voksenopplæring i en spesifikk region (koordineringsskole) som behandler søknaden din som kan gi deg svar.

Kontaktinformasjonen finner du her

Etter at du har søkt vil du få

  • Vedtak om du har voksenrett eller ikke.
  • Vedtak om resultatet fra en eventuell realkompetansevurdering hvis du har søkt om det
  • Opplæringsplan som viser hvilke fag som mangler og forslag til plan for når det gis opplæring i de ulike
  • Vedtak om eventuelt inntak og velkomstbrev når oppstart er klart. 

Inntakene skjer som regel i månedene juni - august.

Mye av korrespondansen skjer via den portalen du søkte opplæring, og når du mottar ny informasjon vil du få en SMS om å logge deg på søkeporalen for å lese melding.

Sist oppdatert 24.04.2023